13 | 08 | 2020

Retro Gamer

Magazinet Retro Gamer havde i juni 2012 en 4 siders artikel om mit spil Citadel.

Sjovt, at der laves blade om gamle spil.

Det sværeste ved at lave spil dengang var den begrændsede hukommelse (32Kb inkl. skærm hukommelse). Det er heldigvis ikke længere noget problem. Et typisk App spil til Android/iOS fylder 5-45MB - altså ca. 1.000 gange så meget.

Nu må jeg se, om jeg ikke kan få tid til at lavet et mobil spil.

 

 

Web løsninger - Backup

Hos Bleau.dk har jeg fra 2011 til 2012 været projektleder for en række web-, CMS- og mobilløsninger til virksomheder og det offentlige. Dette har bl.a. omfattet: 

Faellesbo.dk

En nyudviklet boligportal lanceret i august.

 
   
LIC.se Ny Svensk LIC webshop, medlemssider, rabatsystemer, etablering af MS Dynamics AX løsning, import og konvertering af medlemmer m.m.
 
   
FVM.dk Opdateret website til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 
   
m.FVM.dk Mobil site til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med bl.a. integration til GoogleMaps og køb af fisketegn.
   
   
KAB-Bolig.dk Bolignøglen og opdateret website lanceret d. 5. januar 2012.
   
KAB shops Shops til kurser og bøger lanceres i 2012.
   
Esbjerg shop Esbjerg kommune sommerferiesjov shop
   
Saint-Gobain Intranet løsning til Saint-Gobain.

I de nævnte projekter har jeg været med i hele projekt forløbet. Det omfatter bl.a. afklaring af kundeønsker, tilbudsudarbejdelse, funktionsworkshops, teknisk afklaring, udkast/mock-up, design udarbejdelse, projektplanlægning, styring af udviklere, testløsninger, fejlrettelser og idriftsættelse.

IT løsninger

IT projekter hos TDC Erhverv

Fra 2001 til 2010 har jeg arbejdet hos TDC Erhverv som projektleder.

Dette har hovedsagelig været med komplekse IT løsinger til danske og internationale virksomheder samt det offentlige. I 2007-2010 har jeg bl.a. haft projekter for Lego, Saint-Gobain, CompuGoup Medical, Dansk Supermarked, Spar Nord Bank, Muskelsvindfonden, Kirkeministeriet og Randers kommune.

Da jeg både har en bred teknisk viden, er innovativ og er god til at helhedsvurdere løsninger, så her jeg ofte fået de teknisk komplicerede projekter. Desuden har jeg fået projekter, der har omhandlet nye produkter og løsninger samt udnyttelse af nye tekniske muligheder.

Fra kontraktindgåelsen har jeg stået for kommunikation med kunden. Dette omfattede bl.a. daglig kontakt til kundens projektdeltagere og løbende kundemøder samt rapportering til styregruppe.

Interne projekter

Jeg har deltaget i mange interne TDC-projekter om IT-udvikling, brugerflader, arbejdsprocesser og nye produkter (bl.a. TDC HomeTrio).

 

Web løsninger

Hos Bleau.dk og Juhlsen.com har jeg fra starten af 2011 til 2013 været projektleder for en række web-, CMS- og mobilløsninger til virksomheder og det offentlige. Det har bl.a. omfattet: 

Celavi.dk

Nyt Wordpress website og kundeklub til Celavi.
Løsningen er udviklet, så det er nemt for kunden at vedligeholde sitet, oprette kampagner og nyhedsbreve, lave brugerundersøgelser og konkurrencer, oprette brugergrupper (test familier), udsende mail til specifikke brugere samt analysere brugerdata. 

 Celavi.dk
   
Faellesbo.dk

En nyudviklet boligportal til boligselskabet Fællesbo.

Integration til bl.a. boligsystem databaser, filarkiver (bl.a. plantegninger og fotos), GoogleMaps m.v. 

 
   
LIC.se

Ny Svensk LIC webshop, medlemssider, rabatsystemer, etablering af MS Dynamics AX løsning, import og konvertering af medlemmer m.m.
Idé fase og design blev påbegyndt i juni 2011.
Løsning blev lanceret d. 22/9 2011 (i forbindelse med en større kampagne i Sverige) og opdateret i 2012 med nye funktioner.

 
   
FVM.dk Opdateret website til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Flere ministerier blev webmæssigt 'fusioneret' til ét samlet site.
 
   
m.FVM.dk Mobil site til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med bl.a. integration til GoogleMaps (viser fiskeomårder og fredningsområder) og køb af fisketegn.
   
   
KAB-Bolig.dk

Nyt website til KAB-Bolig og udvikling af Bolignøglen.

Bolignøglen er et fælles tilmeldingssystem til de fleste boligselskaber på Sjælland. Da de forskellige selskaber har mange typer af boliger samt forskellige krav, juridiske regler og muligheder, så giver det en meget kompliceret tilmelding med utallige valgmuligheder. Konsekvenserne af hvert valg kan være ret uoverskuelig for brugerne.

Det krævede derfor et grundigt arbejde med analyser, logiske flow og UX design, for at få designet det rette webflow.

Det er lykkedes, at udvikle et website, der gør det let for brugerne at søge og træffe de rette valg samt få letforståelig information om tilmelding og priser.

Det har været vigtigt, at reducere antallet af manuelle henvendelser, ved at sikre, at brugerne bliver guidet og klart forstår deres opskrivning og abonnement.

   
KAB shops Shops til kurser og bøger. Lanceres senere i 2012.
  
   
Esbjerg shop Esbjerg kommune sommerferiesjov shop.
  
   
Saint-Gobain Intranet løsning til en række virksomheder i Saint-Gobain. Integration til bl.a. GoogleMini og Active Directory. Lanceres i 2012.

I de nævnte projekter har jeg været med i hele projekt forløbet. Det omfatter bl.a. afklaring af kundeønsker, tilbudsudarbejdelse, funktionsworkshops, teknisk afklaring, udkast/mock-up, design udarbejdelse, projektplanlægning, styring af udviklere, testløsninger, fejlrettelser og idriftsættelse.

IT salg

Fra 1987-1996 havde jeg en egen mindre virksomhed der importerede og solgte computere, hardware og software.
Dette var bl.a. nogle af de første ISDN modem i Danmark samt produkter til videoredigering.

  

Fra 1996-1999 arbejdede jeg som butikschef for Data Grossisten i Ålborg, der havde computer kæderne Data Centrum og Computer Discount.

Hos TDC har jeg deltaget i salg, udbud og tilbud på IT løsninger til en lang række virksomheder og det offentlige.